中文 荷蘭文 教训 87 词汇课

荷蘭文 :: 教训 87. 假期: 我需要的

loading

词汇 :: 荷蘭文 中文

Ik hoef geen tv te kijken
我不需要看电视
Ik hoef de film niet te zien
我不需要看电影
Ik moet de computer gebruiken
我要用计算机
Ik moet oversteken
我要过马路
Ik moet geld uitgeven
我要花钱
Ik moet het per post sturen
我要邮寄它
Ik moet in de rij staan
我需要排队
Ik hoef geen geld te storten bij de bank
我不需要把钱存到银行