ייִדיש ענגליש איך ווילן צו סאַנבייד וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: איך ווילן צו סאַנבייד

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

I want to sunbathe
I want to go water skiing
I don’t want to go fishing
I don’t want to go swimming
I want to go to the park
I want to go to the lake
I don’t want to go camping
I don’t want to go sailing
I want to go boating
I want to ski
I want to travel