ייִדיש ענגליש וועגעטאַבלעס וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: וועגעטאַבלעס

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Vegetables
Celery
Garlic
Eggplant
Zucchini
Onion
Spinach
Salad
Green beans
Cucumber
Pepper