ייִדיש ענגליש שאַפּינג פֿאַר צירונג וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: שאַפּינג פֿאַר צירונג

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Jeweler
יווועלירער
Jewelry
צירונג
Watch
וואַך
Brooch
בראָש
Necklace
האַלדזבאַנד
Earrings
עאַררינגס
Ring
רינג
Bracelet
בראַסלעט
Could you show me the watch?
קען איר ווייַזן מיר דעם וואַך?
How much does it cost?
It is too expensive
Do you have anything cheaper?
Can you wrap it as a gift, please?
How much do I owe you?