ייִדיש ענגליש אויף דער גאַס וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: אויף דער גאַס

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Downtown
ונטערשטאָט
Street
גאַס
Intersection
ינטערסעקטיאָן
Traffic sign
פאַרקער צייכן
Corner
עק
Streetlight
לאַמטערן
Traffic light
פאַרקער ליכט
Pedestrian
פוסגייער
Avenue
אַוועניו
Crosswalk
יבערגאַנג
Sidewalk
טראָטואַר
Toilets
טאָילעץ
Bathroom
קלאָזעט