ייִדיש ענגליש אויס אין שטאָט וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: אויס אין שטאָט

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

In the city
אין דער שטאָט
Capital
הויפּט - שטאָט
Post office
פּאָסטאַמט
Market
מאַרק
Bakery
בעקערייַ
Bookstore
באָאָקסטאָרע
Pharmacy
אַפּטייק
Park
פּאַרק
Restaurant
רעסטאָראַן
Movie theater
קינאָ
Bar
באַר
Bank
באַנק
Hospital
שפּיטאָל
Church
קלויסטער