ייִדיש ענגליש בייַ די אַעראָפּאָרט וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: בייַ די אַעראָפּאָרט

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Airport
אַעראָפּאָרט
Airplane
אַעראָפּלאַן
Flight
פלי
Ticket
בילעט
Pilot (male)
פּילאָט (מענלעך)
Flight attendant (female)
פלי באַגלייטער (ווייַבלעך)
Flight number
פלי נומער
Boarding gate
באָרדינג טויער
Boarding pass
באָרדינג פּאַס
Passport
פּאַס