ייִדיש ענגליש אויבערשטער גוף וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: אויבערשטער גוף

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Shoulder
פּלייצע
Chest
קאַסטן
Back
צוריק
Stomach
מאָגן
Waist
טאַליע
Torso
טול
Arm
אָרעם
Elbow
עלנבויגן
Forearm
פאָרעאַרם
Wrist
האַנטגעלענק
Hand
האַנט
Finger
פינגער
Thumb
גראָבער פינגער
Nail
נאָגל