ייִדיש ענגליש דער ראָש וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: דער ראָש

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Body parts
גוף פּאַרץ
Head
קאָפּ
Hair
האָר
Face
מינע
Forehead
שטערן
Eyebrow
ברעם
Eyelashes
וויעס
Eye
אָנקוקן
Nose
נאָז
Cheek
באַק