ייִדיש ענגליש פאר אָדער נאָך? וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: פאר אָדער נאָך?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Rough
פּראָסט
Smooth
גלאַט
Thick
גראָב
Thin
דין
Cold (weather)
קאַלט (וועטער)
Hot (weather)
וואַרעם (וועטער)
All
אַלע
None
גאָרניט
Before
פריער
After
נאָך