ייִדיש ענגליש מער אָדער ווייניקער? וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: מער אָדער ווייניקער?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Pretty
שיין
Ugly
מיעס
Noisy
טומלדיק
Quiet
רויק
Strong
שטאַרק
Weak
שוואַך
Truth
עמעס
Lie
ליגן
Hard
שווער
Soft
ווייך
More
מער
Less
ווייניקער