ייִדיש ענגליש צוזאַמען אָדער אַליין? וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: צוזאַמען אָדער אַליין?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Bad
שלעכט
Good
גוט
Alone
אַליין
Together
צוזאַמען
Wet
נאַס
Dry
טרוקן
With
מיט
Without
אָן
Slow
פּאַמעלעך
Fast
שנעל
Empty
ליידיק
Full
פול