ייִדיש ענגליש גרינג אָדער שווער? וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: גרינג אָדער שווער?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Big
גרויס
Small
קליין
Tall
הויך
Short
קורץ
Young
יונג
Old
אַלט
Skinny
מאָגער
Fat
גראָב
Up
אַרויף
Down
אַראָפּ
Question
פרעגן
Answer
ענטפערן
Easy
לייַכט
Difficult
שווער