ייִדיש ענגליש צייַט שייַכות ווערטער וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: צייַט שייַכות ווערטער

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

What day?
וואָס טאָג?
What month?
וואָס חודש?
When?
ווען?
When is your appointment?
ווען איז דיין אַפּוינטמאַנט?
Wake me up at 8
וועקן מיר אַרויף בייַ 8
Can we talk about it tomorrow?
קענען מיר רעדן וועגן עס מאָרגן?
Afterward
דערנאך
Always
שטענדיק
Before
פריער
Early
פרי
Later
שפּעטער
Many times
פילע מאל
Never
קיינ מאָל ניט
Now
איצט
Once
אַמאָל
Sometimes
ווענ עס יז
Soon
באַלד