ענגליש :: וואָס טאָג איז עס הייַנט?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
What day is it today?
וואָס טאָג איז עס הייַנט?
Today is November 21, 2013
הייַנט איז 21 נאוועמבער 2013
Last week
לעצטע וואָך
Last month
לעצטע חודש
Next week
קומענדיקע וואָך
Next month
ווייַטער חודש
Next year
יבער אַ יאָר
Tonight
הייַנט בייַ נאַכט
Last night
לעצטע נאַכט
Tomorrow morning
מאָרגן מאָרגן

מער ענגליש

וואָס מאָל איז עס? ווו ביסט דו גיי? ווו איז מיין באַגאַזש? ווו איז דער מוזיי? ווער איז זי? דיין פּנים