ייִדיש ענגליש די טעג פון די וואָך וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: די טעג פון די וואָך

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

The days of the week
די טעג פון די וואָך
Monday
מאָנטיק
Tuesday
דינסטיק
Wednesday
מיטוואָך
Thursday
דאָנערשטיק
Friday
פרייַטיק
Saturday
שבת
Sunday
זונטיק
Yesterday
נעכטן
Today
הייַנט
Tomorrow
מאָרגן