ייִדיש ענגליש מיידל ווס וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: מיידל ווס. יינגל

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

How old are you?
ווי אַלט זענען איר?
How old is your sister?
ווי אַלט איז דיין שוועסטער?
Boy
יינגל
Girl
מיידל
Woman
פרוי
Man
מענטש
Boyfriend
בויפריענד
Girlfriend
כאַווערטע
Cousin (female)
קוזינע (ווייַבלעך)
Cousin (male)
קוזינע (מענלעך)