ייִדיש ענגליש משפּחה מיטגלידער וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: משפּחה מיטגלידער

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Stepmother
סטעפּמאָטהער
Stepfather
סטעפּפאַטהער
Stepsister
סטעפּסיסטער
Stepbrother
סטעפּבראָטהער
Father-in-law
שווער
Mother-in-law
שוויגער
Brother-in-law
שוואָגער
Sister-in-law
שוועגערין
Who is she?
ווער איז זי?
Is this your mother?
איז דאָס דיין מוטער?
Who is your father?
וועמען איז דיין פאטער?
Are you related?
ביסט איר שייַכות?