ייִדיש ענגליש אין וואָס ריכטונג? וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: אין וואָס ריכטונג?

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

First door on the right
ערשטער טיר אויף די רעכט
At the fourth light turn right
בייַ דער פערט ליכט דרייַ רעכט
Do you understand me?
צי איר פארשטייט מיר?
North
צאָפן
West
מייַרעוו
South
דאָרעם
East
מזרח
To the right
צו די רעכט
To the left
צו די לינק
Is there an elevator?
איז עס אַ ליפט?
Where are the stairs?
ווו זענען די טרעפּ?
In which direction?
אין וואָס ריכטונג?
Second door on the left
צווייטע טיר אויף די לינק
At the corner turn left
בייַ די עק דרייַ לינקס