ייִדיש ענגליש אַראָפּ דעם קאָרידאָר וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: אַראָפּ דעם קאָרידאָר

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Here
דאָ
There
דאָרט
Near
בייַ
Far
ווייַט
Along the wall
צוזאמען די וואַנט
Around the corner
אַרום דעם עק
At the desk
בייַ די שרייַבטיש
In the line
אין די שורה
Downstairs
אַראָפּ
Upstairs
ויבן
Down the hall
אַראָפּ דעם קאָרידאָר
In back of
הינטער
In front of
אין פראָנט פון
Beside
בייַ