ייִדיש ענגליש קומען דאָ וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: קומען דאָ

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

Just a minute
פּונקט אַ מינוט
Wait here
וואַרטן דאָ
Follow me
גיי מיר
She will help you
זי וועט העלפן איר
Come in
אַרייַן
Sit down
זעצנ זיך
Come here
קומען דאָ
Show me
ווייַזן מיר
Straight ahead
גלייַך פאָרויס
In the back
אין דעם צוריק
To the front
צו די פראָנט
Inside
ין
Outside
אַרויס