ייִדיש ענגליש נוציק אויסדרוקן וואָקאַבולאַרי

ענגליש :: נוציק אויסדרוקן

loading

וואָקאַבולאַרי :: ענגליש ייִדיש

This
דעם
That
אַז
These
די
Those
יענע
When?
ווען?
Where?
ווו?
Which?
וואָס?
Who?
וואס?
Whose?
וועמענס?
Why?
פארוואס?
What?
וואָס?
How?
ווי?
How long?
ווי לאַנג?
How much?
ווי פיל?
Do you have?
צי איר האָבן?
To whom?
צו וועמען?
With what?
מיט וואָס?