Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

liú yán bĕn 留言本
Lưu bút
gòu wù chē 购物车
Giỏ hàng
xīn wén zŭ 新闻组
Nhóm tin
dìng yuè 订阅
Theo dõi
fā chū duăn xìn 发出短信
Thư gửi đi
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Thư được mã hóa
fā jiàn xiāng 发件箱
Hộp thư đã gửi
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Tin nhắn đã xóa
shōu jiàn xiāng 收件箱
Hộp thư đến
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
Hộp thư đi