Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 108 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

zì dòng huàn xíng 自动换行
Ngắt dòng tự động
wăng luò kōng jiān 网络空间
Không gian ảo
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Địa chỉ email
tōng xùn lù 通讯录
Sổ địa chỉ
shōu jiàn rén 收件人
Người nhận
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Thư rác
huí fù quán bù 回复全部
Trả lời tất cả
fù jiàn 附件
Tệp đính kèm
tiē fù shŭ 贴,附属
Đính kèm
zhŭ tí 主题
Tiêu đề