Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
zì dòng huàn xíng 自动换行
Không gian ảo
wăng luò kōng jiān 网络空间
Địa chỉ email
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Sổ địa chỉ
tōng xùn lù 通讯录
Người nhận
shōu jiàn rén 收件人
Thư rác
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Trả lời tất cả
huí fù quán bù 回复全部
Tệp đính kèm
fù jiàn 附件
Đính kèm
tiē fù shŭ 贴,附属
Tiêu đề
zhŭ tí 主题