Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
yōu xiān quán 优先权
Chuyển tập tin
wén jiàn chuán shū 文件传输
Đăng nhập
dēng lù 登陆
Từ khóa
guān jiàn zì 关键字
Tên người dùng
yòng hù míng 用户名
Mật khẩu
mì mā 密码
Chữ ký số
shù zì qiān míng 数字签名
Miền công cộng
gōng gòng yù 公共域
Băng thông
dài kuān 带宽
Biểu tượng
tú biāo 图标
Câu hỏi thường gặp
cháng jiàn wèn dá 常见问答