Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

yōu xiān quán 优先权
Tuỳ chọn
wén jiàn chuán shū 文件传输
Chuyển tập tin
dēng lù 登陆
Đăng nhập
guān jiàn zì 关键字
Từ khóa
yòng hù míng 用户名
Tên người dùng
mì mā 密码
Mật khẩu
shù zì qiān míng 数字签名
Chữ ký số
gōng gòng yù 公共域
Miền công cộng
dài kuān 带宽
Băng thông
tú biāo 图标
Biểu tượng
cháng jiàn wèn dá 常见问答
Câu hỏi thường gặp