Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

zhŭ yè 主页
Trang chủ
shàng chuán 上传
Tải lên
xuăn zé 选择
Chọn
wén jiàn jiā 文件夹
Thư mục
gōng jù lán 工具栏
Thanh công cụ
hòu tuì 后退
Quay trở lại
shū qiān 书签
Dấu trang
xié xiàn 斜线
Dấu gạch chéo (/)
mào hào 冒号
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tiếng Trung Quốc

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành