Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
zhŭ yè 主页
Tải lên
shàng chuán 上传
Chọn
xuăn zé 选择
Thư mục
wén jiàn jiā 文件夹
Thanh công cụ
gōng jù lán 工具栏
Quay trở lại
hòu tuì 后退
Dấu trang
shū qiān 书签
Dấu gạch chéo (/)
xié xiàn 斜线
Dấu hai chấm (:)
mào hào 冒号