Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 103 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 103. Việc làm: sử dụng Internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

hù lián wăng 互联网
Internet
liàn jiē 链接
Liên kết
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
wăng luò 网络
Mạng
wăng yè 网页
Trang mạng
wăng zhĭ 网址
Địa chỉ website
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Website bảo mật
liú lăn qì 浏览器
Trình duyệt
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Công cụ tìm kiếm
ān quán fú wù qì 安全服务器
Máy chủ bảo mật