Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Cái gọt bút chì
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Ghim giấy
qū bié zhēn 曲别针
Tôi cần một cây bút
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Sổ tay
xiĕ zì bĕn 写字本
Thước kẻ
chĭ zi 尺子
Phong bì
xìn fēng 信封
Tem
yóu piào 邮票
Keo dán
jiāo shuĭ 胶水
Cục tẩy
xiàng pí 橡皮