Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 92 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 92. Nghỉ: Ở nông thôn

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

zài xiāng jiān 在乡间
Ở nông thôn
mù chăng 牧场
Cánh đồng
nóng chăng 农场
Trang trại
nóng chăng zhŭ 农场主
Nông dân
tuō lā jī 拖拉机
Máy kéo
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Bầu trời thật đẹp
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Có rất nhiều sao
nà shi măn yuè 那是满月
Trăng tròn
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Tôi yêu mặt trời