Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
zài xiāng jiān 在乡间
Cánh đồng
mù chăng 牧场
Trang trại
nóng chăng 农场
Nông dân
nóng chăng zhŭ 农场主
Máy kéo
tuō lā jī 拖拉机
Bầu trời thật đẹp
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Có rất nhiều sao
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Trăng tròn
nà shi măn yuè 那是满月
Tôi yêu mặt trời
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳