Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Tôi muốn chơi bài
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Tôi không thích chơi cờ
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Tôi không cần đến nhà hàng
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Tôi thích thả diều
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Tôi không thích leo núi
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Tôi thích đi xe đạp
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Tôi thích khiêu vũ
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Tôi thích chơi
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Tôi cần trở về nhà
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了