Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi cần phải đi bộ
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
Tôi không cần xem tivi
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
Tôi không cần xem phim
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
Tôi cần sử dụng máy tính
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
Tôi cần sang đường
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
Tôi cần tiêu tiền
wŏ yào huā qián 我要花钱
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
Tôi cần đứng xếp hàng
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行