Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
Tôi thích chơi guitar
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
Tôi không thích đan
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
Tôi không thích vẽ
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
Tôi thích đọc
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
Tôi thích nghe nhạc
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
Tôi thích sưu tập tem
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
Tôi không thích hát
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
Tôi thích vẽ
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画