Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 80 Bãi biển: Tắm nắng

Từ vựng

Tại bãi biển
zài hăi tān shàng 在海滩上
Tắm nắng
rì guāng yù 日光浴
Biển
hăi 海
Sóng
bō làng 波浪
Sand
shā zi 沙子
Hoàng hôn
rì luò 日落
Đảo
xiăo dăo 小岛
Hồ
hú 湖
Đại dương
hăi yáng 海洋
Cảng
găng kŏu 港口
Vịnh
wān 湾
Bờ biển
hăi àn 海岸
Thủy triều lên
zhăng cháo 涨潮
Thủy triều xuống
luò cháo 落潮
Khăn
máo jīn 毛巾