Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 75 Thực phẩm: Tại hiệu bánh

Từ vựng

Tôi không thể ăn đường
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Ngũ cốc
mài piàn zhōu 麦片粥
Bánh quy
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Bánh mì que
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Bánh rán vòng
duō ná juān 多拿圈
Bánh tạc
dàn tà 蛋挞
Món tráng miệng
tián pĭn 甜品
Bánh
dàn gāo 蛋糕
Bánh xăng-uých
sān míng zhì 三明治