Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Cái này bẩn quá
zhè ge shì zāng de 这个是脏的
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
Món kia ngon thật
tài xiāng le 太香了
Nó có cay không?
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
Cá có tươi không?
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
Chúng có ngọt không?
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
Chua
suān 酸
Thức ăn bị nguội
shí wù bù rè 食物不热
Nó bị nguội
zhè ge liáng le 这个凉了