Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

zhè ge shì zāng de 这个是脏的
Cái này bẩn quá
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
tài xiāng le 太香了
Món kia ngon thật
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
Nó có cay không?
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
Cá có tươi không?
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
Chúng có ngọt không?
suān 酸
Chua
shí wù bù rè 食物不热
Thức ăn bị nguội
zhè ge liáng le 这个凉了
Nó bị nguội