Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 57 Mua sắm: Hãy cho tôi xem

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
wŏ qù gòu wù 我去购物
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Bạn có thể giúp tôi không?
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Tôi chỉ xem thôi
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Phòng thay đồ ở đâu?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Tôi có thể mặc thử không?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Màu sắc không phù hợp với tôi
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Bạn có chiếc này màu khác không?
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Tôi thích nó
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Tôi không thích nó
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个