Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Có phí vào cửa không?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
Làm ơn cho một bia
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Tôi muốn một ly vang đỏ
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Loại bia nào?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Vang trắng
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Tôi cần một đồ uống
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Bạn có muốn nhảy không?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Có, tôi muốn nhảy
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Tôi không muốn nhảy
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Tôi đang lo lắng
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Tôi không tìm thấy bố tôi
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Tôi bị lạc
wŏ mí lù le 我迷路了
Xin vui lòng chờ tôi
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Tôi cần cảnh sát
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
Cứu!
jiù mìng 救命!