Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Bến tiếp theo là gì?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Đây có phải là bến của tôi không?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Bảo tàng ở đâu?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Điện thoại công cộng
gōng yòng diàn huà 公用电话
Có danh bạ điện thoại không?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Mấy giờ phim bắt đầu?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Làm ơn cho tôi bốn vé
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Bắp rang
bào mĭ huā 爆米花
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?