Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
kàn 看
Nghe
tīng 听
Cẩn thận
xiăo xīn 小心
Cháy
huŏ 火
Ra khỏi đây
zŏu kāi 走开
Trợ giúp
bāng zhù 帮助
Cứu tôi với
bāng zhù wŏ 帮助我
Nhanh lên
kuài diăn 快点
Dừng lại
tíng zhĭ 停止
Cảnh sát
jĭng chá 警察
Đó là một trường hợp khẩn cấp
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况