Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 35 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 35. Đối lập: Cũ/mới

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

jiù de 旧的
xīn de 新的
Mới
cū cāo de 粗糙的
Thô
guāng hua de 光滑的
Mịn
hòu de 厚的
Dày
báo de 薄的
Mỏng
lĕng de 冷的
Lạnh
rè de 热的
Nóng
suŏ yŏu 所有
Tất cả
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
Không ai cả
zhī qián 之前
Trước khi
zhī hòu 之后
Sau khi