Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 32 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 32. Đối lập: Lạnh/nóng

loading