Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 31 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 31. Đối lập: Dễ/khó

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

róng yì de 容易的
Dễ
kùn nan de 困难的
Khó
xiāng tóng de 相同的
Như nhau
bù tóng de 不同的
Khác nhau
lā 拉
Kéo
tuī 推
Đẩy
bù duō de 不多的
Ít
xŭ duō de 许多的
Nhiều
cháng de 长的
Dài
duăn de 短的
Ngắn
méi yŏu 没有
Không có cái nào
yŏu yī xiē 有一些
Một cái gì đó