Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
róng yì de 容易的
Khó
kùn nan de 困难的
Như nhau
xiāng tóng de 相同的
Khác nhau
bù tóng de 不同的
Kéo
lā 拉
Đẩy
tuī 推
Ít
bù duō de 不多的
Nhiều
xŭ duō de 许多的
Dài
cháng de 长的
Ngắn
duăn de 短的
Không có cái nào
méi yŏu 没有
Một cái gì đó
yŏu yī xiē 有一些