Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
jĭ diăn le 几点了?
Vào mấy giờ?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
Buổi trưa
zhōng wŭ 中午
Nửa đêm
wŭ yè 午夜