Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

Hôm nay là ngày gì?
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
Tuần trước
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
Tháng trước
shàng gè yuè 上个月
Tuần tới
xià gè lĭ bài 下个礼拜
Tháng tới
xià gè yuè 下个月
Năm tới
míng nián 明年
Đêm nay
jīn wăn 今晚
Đêm qua
zuó wăn 昨晚
Sáng ngày mai
míng tiān zăo shang 明天早上
Ngày hôm kia
qián tiān 前天
Ngày kia
hòu tiān 后天
Cuối tuần
zhōu mò 周末