Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
lín jū 邻居
Anh bạn
péng you 朋友
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?