Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 19 Màu sắc

Từ vựng

Màu gì?
nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
Là màu đỏ
hóng sè de 红色的
Màu đen
hēi sè 黑色
Màu xanh dương
lán sè 蓝色
Màu xanh lá
lǜ sè 绿色
Màu da cam
jú hóng sè 橘红色
Màu tím
zĭ sè 紫色
Màu đỏ
hóng sè 红色
Màu trắng
bái sè 白色
Màu vàng
huáng sè 黄色
Màu xám
huī sè 灰色
Màu vàng kim
jīn sè 金色
Màu bạc
yín sè 银色