Tiếng Việt Tiếng Trung Quốc Bài học 17 Bài học về từ vựng

Tiếng Trung Quốc :: Bài học 17. Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

loading

Từ vựng :: Tiếng Trung Quốc Tiếng Việt

yī zhí xiàng qián 一直向前
Ngay phía trước
zài hòu miàn 在后面
Ở phía sau
zài qián miàn 在前面
Tới phía trước
lĭ miàn 里面
Bên trong
wài mian 外面
Bên ngoài
zhè lĭ 这里
Đây
nà li 那里
Đó, kia
yán zhe qiáng 沿着墙
Dọc theo bức tường
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
Quanh góc
fú wù tái 服务台
Tại bàn
zài duì liè lĭ 在队列里
Trong hàng
lóu xià 楼下
Tầng dưới
lóu shàng 楼上
Tầng trên
zài dà tīng 在大厅
Dưới sảnh